Biuro Rachunkowe

W oparciu o nasze doświadczenie dbamy o to, aby nasi klienci mieli usługi
dopasowane do ich oczekiwań.
ul. Kaszubska 45/3, 70-227 Szczecin

tel. (+48) 91 813 70 97
tel. (+48) 513 858 438
e-mail: biuro@infokadr.pl

Oferta:

- pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie rozliczeń dla podatku zryczałtowanego i karty podatkowej
- sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatku VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
- prowadzenie wszelkich rejestrów i ewidencji wymaganych przez organy podatkowe
- sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną do ZUS

- obsługa kadr i płac:
- przygotowywanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników
- przygotowywanie list płac, oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych
- zgłaszanie pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
- przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy - świadectwa pracy
- roczne zeznania podatkowe

Usługi dodatkowe:
- reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz przed innymi organami kontroli podatkowej
- reprezentacja Klienta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
- uczestniczenie w kontrolach podatkowych


Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

tel. (+48) 91 813 70 97